voorwaarden

Voorwaarden

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw, exclusief reiskosten, exclusief accommodatiekosten buiten het kantoor van Widea en exclusief eventuele inschakeling van derden. Het reguliere, losse uurtarief voor 2023 is € 145, exclusief btw. Facturen worden per maand opgesteld en zijn te voldoen binnen 21 dagen na dagtekening. Ten slotte zijn de algemene voorwaarden van Widea van toepassing. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.